Den neutrala energin

2022-02-09

Jag  ville förklara på ett bra sätt hur jag använder mig av den neutrala  energin så jag skickade ut en förfrågan till Universum. Denna boken  landade hos mig. The Kybalion – den Hermeiska Filosofin av det forntida Egypten och Grekland, skriven och undertecknad av De Tre Initierade. Du hittar boken på engelska HÄR.


Boken  är baserad på Hermes Trismegistus läror för flera tusen år sedan.  Hermes är känd som Fadern av Ockult Visdom, Grundaren av Astrologi och  Upptäckaren av Alkemi. Hermes är också känd som Thoth. Thoth är även  känd för att ha byggt pyramiderna i Egypten. Genom olika metoder som  grundades i Alkemi och Astrologi skapade han ett underverk av strukturer  som står än idag.


Boken  handlar om de 7 Principerna i Universum. När jag började läsa om dessa 7  principer hoppade jag av glädje då de pratade om hur du kan  neutralisera dessa principer med Lagen om Neutralitet.  Detta är precis vad jag gör. Jag har nu skapat ett program om hur du  kan använda den neutrala energin i olika områden som hjälper dig att  manifestera lätthet, överflöd, läkande, neutrala känslor, balans och  mycket mycket mer. I detta program kanaliserar jag Thoth och han guidar  oss igenom de Tre lagren av manifestation. Du hittar programmet HÄR

När  du börjar använda dig av detta program kan du applicera Den Neutrala  Energin på dessa 7 Principer som bygger Universum. När du applicerar Den  Neutrala Energin på dessa Principer men även på dina personliga  önskemål skapar du ett Nytt Du. Det finns sann Magi i Den Neutrala  Energin, jag har upplevt det gång på gång. Du behöver inte vara medium  eller intuitiv, du behöver bara applicera energin och energin  Neutraliserar din intention. Goda instruktioner i hur du gör finns i  programmet. 
Lagen om Neutralitet är vägen mot Mästerskap. När  du har lärt dig att manifestera din verklighet och skapa den precis som  du vill inser du att allt bara är vibration. När du kan omvandla din  egna vibration och även andras, kan du förändra din verklighet in till  det du vill ha.

Jag  har suttit med klienter i samtal där de har varit upprörda av olika  saker. När jag aktiverar den neutrala energin inom mig tar det endast  några sekunder så har deras upprörda känslor stillats eller helt  försvunnit och ibland så glömmer de till och med vad de var upprörda  över. Som om tankarna raderades ifrån deras hjärnor. Smärtor i kroppen  försvinner efter bara några sekunder av att aktivera energin, rädslor  upphör att existera, ångest försvinner mm. Det känns som om jag bara har  börjat skrapa på ytan med exakt VAD MER vi kan göra med denna neutrala  energi.

Jag  har översatt de 7 Principerna till svenska och den korta  sammanfattningen om vad de är, gör och innefattar. Läs och begrunda. När  man inser att allt faktiskt bara är vibration på en skala så känns  materia inte så solid längre. När vi ser att materia inte är solid så  ser vi på materia med nya ögon.


Är du redo att väcka Mästaren inom dig?

Vad innebär det att vara neutral och hur hjälper det mig?

Om  du tänker dig att du är ett set av undermedvetna programmeringar och  dessa programmeringar kontrollerar vem du är, vad du gör, hur du  reagerar och vilket liv du väljer att leva. Programmeringarna har du  blivit socialt konditionerad till att vara. Du har blivit formad till  den personligheten du är genom dina förfäders DNA men också genom dina  föräldrars och samhällets påverkan på dig. Du är en produkt av ditt  sociala nätverk.

Du  kan ha ärvt din mammas rädslor eller din pappas trossystem kring  pengar. Du växer upp med samma rädslor som din mamma hade och din pappas  tro om pengar. Dina förfäder kan ha manipulerat DNA genom att  återuppleva samma tankesystem och känslosystem om och om igen så det nu  finns även i ditt DNA.

Nyckeln  till att bli neutral är att bli medveten om vem man är. Du behöver bli  medveten om dina rädslor och programmeringar samt vilka mönster de  spelar ut sig som. Repetitiva mönster som uppstår i ditt liv om och om  igen. Varje  gång du ser ett mönster eller varje gång du upplever en rädsla så ger  det dig möjlighet att neutralisera den. Det är när vi inte ser våra  mönster eller när vi inte förstår rädslorna och bara lever ut dem som vi  inte har medvetenheten till att förändra oss själva.

När  vi inser att vi alltid har haft tillgång till den neutrala energin kan  vi med lätthet börja neutralisera oss och våra programmeringar. Vi  behöver inte sitta i meditation under många timmar utan det enda vi  behöver göra är att vara i utrymmet mellan tankarna. När vi kan vara  utan tankar så öppnar vi upp för något magiskt att ske. Vi förbiser  tankar och programmeringar i den stunden och vi får tillgång till  nollpunktsfältet där allting och ingenting existerar.

I  detta fält kan vi skapa precis vad vi vill. Vi kan neutralisera men vi  kan också manifestera. Manifestation skapas av våra tankar och känslor  och om vi känner att vi är på väg att manifestera något vi inte vill ha  så kan vi använda den neutrala energin för att neutralisera den oönskade  manifestationen. 

I  detta livet som vi lever finns det + eller -. Vilket innebär att allt  vi gör får någon effekt av plus eller minus. Är jag negativt fokuserad  manifesterar jag detsamma, är jag positivt fokuserad manifesterar jag  detsamma. När jag inser hur kraftfull kreatör jag är kan jag även  om-manifestera det jag redan manifesterat genom att använda mig av den  neutrala energin.

Alltså  jag blir en Mästare på att omvandla min verklighet. Jag skapar min  verklighet. Jag ändrar om min verklighet. Jag förändrar min verklighet  in till det som jag vill ha istället för det oönskade som jag  manifesterade i ett tillstånd av omedvetenhet. 
När  vi har skapat ett neutralt varande innebär det att vi rensat i vårt  undermedvetna till den grad att vi nu kan skapa med lätthet då få  undermedvetna blockeringar hämmar oss. När vi skapar eller manifesterar  medvetet gör vi så med glädje och nyfikenhet istället för med brist. Hur  många av oss har inte försökt manifestera överflöd när vi har haft  brist i livet? Känslan av bristen har funnits som en våg i vatten. Den  har varit närvarande hela tiden. 

När  vi äntligen har kunnat släppa bristen så är den känslan inte längre  närvarande och vi kan fokusera med nyfikenhet på våra manifestationer.  Tankar och känslor manifesteras snabbt när inget undermedvetet motstånd  finns. Att vara neutral innebär också att vi är i balans med vår  feminina aspekt och vår manliga aspekt. Den ena är inte dominant över  den andra. När vi kan sammansmälta dessa två är vi balans med naturen,  kosmos och alla dimensioner vi existerar i. I detta kan vi sammansmälta  med allt som existerar och känna det som om Alltet är en del av oss.  Sammansmält med en vacker tavla, känn hur den är en del av dig.  Sammansmält med ett träd i naturen, känn hur det är en del av dig. Kom  samman med allt som existerar och känn att det är en del av dig. När du  sammansmälter med allt som existerar blir det en del av dig och i det  tillståndet, det är då vi kan skapa magi. Där kan du ändra strukturer,  förändra DNA, skapa vind, regn och där i det tillståndet kan du flytta  Jesus berömda berg.

Nyckeln  sitter i den mentala balansen samt samspel med allt som existerar men  innan det kan hända behöver ditt inre bli neutralt, alltså inga  motstridiga känslor som talar om för dig att det inte går eller att det  är omöjligt. Se möjligheter i allting och sammansmält med det du vill  utveckla, skapa, se, höra och vara Ett med. Du är skaparen av Magi och  om du kan vara i utrymmet mellan tankarna, ju mer magi kommer du skapa.  Finn kraften i stillheten och känn allt som en del av ditt DNA. 

”  SINNE (likväl olika metaller och element) kan omvandlas från tillstånd  till tillstånd, från grad till grad, från skick till skick, från pol  till pol, från vibration till vibration. Sann Hermetisk Omvandling är en  Mental Konst ”

– The Kybalion


” Mental Omvandling är verkligen Magi ”

– The Kybalion


”Alltet  är SPIRIT, men vad är Spirit? Frågan kan inte besvaras av den  anledningen att definitionen är den av ALLTET, vilket inte kan förklaras  eller definieras. SPIRIT är endast ett namn som gavs till den Högsta  Skapelsen av Oändligt Levande Sinne – det betyder Den Verkliga Essensen –  det betyder Det Levande Sinnet. Överlägsen till Livet och Sinnet så som  vi känner dem, likväl som SINNE är överlägsen till mekanisk energi och  materia. SINNE överskrider vår förståelse och vi använder termen endast  när vi tänker och talar om ALLTET.  För syftet av tanke och förståelse,  är vi berättigade att tänka oss SPIRIT som ett Oändligt Levande Sinne  samtidigt som vi förstår att vi inte kan fullständigt förstå vad det är.  Vi måste göra det så här eller sluta upp med att tänka på saken  överhuvudtaget.” 

 -The Kybalion

1: Principen av Mentalism

Alltet är Sinne. Universum är Mental.
Denna  principen förkroppsligar sanningen om att allt är MIND – Sinne. Det  förklarar att Alltet ( vilket är den väsentliga verkligheten där de  underliggande manifestationerna och de olika framträdanden av ting som  vi känner som det ”materiella universumet” eller ” livet av fenomen”    ”Materia”,  ”Energi” och i kort, allt vi kan uppleva med våra sinnen ).  Det förklarar att Alltet är Spirit vilket i sig själv är okänt och  odefinierbart men som kan betraktas som en universell, oändlig, levande  MIND eller sinne. 
Det  förklarar också att världen eller universum är bara en mental skapelse  av Alltet ämnat för Lagarna om de skapade tingen och att universum som  en helhet och i sina delar eller enheter har sin existens i Sinnet av  Alltet och i Sinnet lever vi, rör oss och har vår varelse. Denna  princip, när vi har etablerat den Mentala Naturen av Universum,  förklarar med lätthet alla de mentala och psykiska fenomen som ockuperar  en stor portion av den offentliga uppmärksamheten, som med vilken utan  sådan förklaring är icke förstådd och trotsar vetenskapen. 
En  förståelse av denna Stora Hermetiska Princip av mentalism möjliggör för  individen att med lätthet förstå lagarna om det mentala universumet och  att applicera detsamma till hens välbefinnande och framåtskridande. Den  Hermetiska lärlingen möjliggör då med intelligens att aktivera de de  Stora Mentala Lagarna istället för att använde dem på ett slumpmässigt  sätt. Denna Princip förklarar också den sanna naturen av ”energi”,  ”kraft” och ”materia” och varför alla dessa är underlydande till  herraväldet av Sinnet. 
En av de gamla Hermetiska Mästarna skrev för länge sedan; ”Han som greppar/förstår sanningen om den Mentala Naturen av Universum är väl avancerad framåt på vägen till Mästerskap” 
Dessa  ord är lika sanna idag som när de först skrevs. Utan denna  Mäster-Nyckel är Mästarskap omöjligt och lärlingen knackar förgäves på  de många dörrarna till Templet. (Templet tolkar jag som ditt inre).

2:  Principen av korrespondens

Så Som ovan, så som nedan. Så Som nedan, Så som ovan. (as above so below) 
Denna  princip förkroppsligar sanningen om att det alltid är en korrespondens  mellan lagarna och de fenomen som utgör de olika planen av varandet och  livet. Det gamla Hermetiska axiomet sa ”så som Ovan, så som nedan” och  förståelsen för denna princip ger en hjälp att lösa en mörk paradox och  den gömda hemligheten av naturen.  
Det  finns plan bortom vår förståelse men när vi applicerar principen av  korrespondens till dem ger det oss en större förståelse till det som  annars skulle vara oförståeligt för oss.  Denna princip är av universell  applikation och manifestation på de olika planen av det materiella,  mentala och spirituella universumet – det är en universell lag. De gamla  Hermetisterna ansåg denna princip vara en av de mest viktigaste mentala  instrumenten som med vilken människan kunde bända åt sidan de hinder  som gömde sig i det okända. 
Användandet  av denna princip kunde även neutralisera slöjan så ansiktet av Gudinnan  Isis visade sig. Precis som kunskapen om principerna av geometri som  möjliggör mätandet av avlägsna solar och deras rörelser samtidigt som  han sitter i sitt observatorium, kan kunskapen om principen av  Korrespondens möjliggöra för människan att resonera intelligent mellan  det kända och det okända. Vid Studerandet av Monaden förstår han  Ärkeängeln.

3: Principen av vibration.

Ingenting vilar; allting rör sig; allting vibrerar.
Denna  princip förkroppsligar sanningen om att allting är i rörelse, allting  vibrerar och att ingenting vilar; fakta som vetenskapen stöder och som  varje ny vetenskaplig upptäckt tenderar att verifiera.  Och ändå  uttalades denna princip av Hermetisterna för tusentals år sedan, av  Mästarna i Egypten. Principen förklarar skillnaderna mellan de olika  manifestationerna av materia, energi, Sinne och till och med Spirit och  det resulterar till stor del av de varierande skalorna av vibration. 
Från  Alltet, vilket är ren Spirit, ner till den grövsta formen av materia –  allt är inom vibration – ju högre vibration – ju högre position på  vibrationsskalan. Vibrationen av Spirit är på en sådan oändligt intensiv  och snabb skala så det praktiskt taget är stilla – precis som ett  snabbt snurrande hjul verkar vara orörligt. Och på den andra änden av  skalan finns den grövsta formen av materia som vibrerar så lågt att de  verkar vara i vila. 
Mellan  dessa poler finns det miljontals av varierande grader av vibration.  Från partikel och elektron, atom och molekyl, till världar och  universum; allting är i vibratorisk rörelse. Detta är också sant på de  olika planen av energi och kraft (som också är varierande grader av  vibration) samt de mentala planerna där tillståndet är beroende på hur  vibrationen vibrerar och till och med de spirituella planen. Förståelsen  för denna princip tillsammans med lämpliga formler, möjliggör för de  Hermetiska lärlingarna, att kontrollera sin egna mentala vibration samt  vibrationen av andra. Mästarna applicerar denna princip när de erövrar  (manipulerar) naturfenomen på olika sätt. 
”Den som förstår principen av vibration, har förstått omfattningen av Sann Kraft” säger en av de gamla författarna.

4: Principen av polaritet

Allting  är dualitet; allting har motpoler; allting har par av motsatser: lika  och olika är detsamma: motsatser är identiska i sin natur men skiljer  sig i olika grader; ytterligheter möts; alla sanningar är halvsanningar;  alla paradoxer försonas.
Denna  principen förkroppsligar sanningen om att allting är dualitet, allting  har två poler, allting har par av motsatser, allt detta var gamla  Hermetiska axiomer. Det förklarar de gamla paradoxerna, som har  förvirrat så många och de har uttalats som följande; Tes och antites är  identiska av naturen, men skiljer sig olika i grader: motsatser är  detsamma men skiljer sig i olika grader, motsatserna försonas,  ytterligheter möts, allting är samtidigt som det inte är, alla sanningar  är halvsanningar, varje sanning är halv falsk, det finns två sidor till  allt etc etc.  
Det  förklarar att inom allt finns det två poler eller motsatta aspekter och  att motsatser egentligen är två ytterligheter av samma sak med många  varierande grader emellan dem. För att illustrera: Hetta och kyla trots  att de är motsatser, är egentligen samma sak. Skillnaden består av olika  grader av samma sak. Titta på din termometer och se om du kan urskilja  var hetta avslutas och var kyla börjar. Det finns inget som absolut  hetta eller absolut kyla – dessa två termer, hetta och kyla indikerar  bara på varierande grader av samma sak och den samma saken som  manifesteras som kyla eller hetta är bara en form eller variation på  skalan av vibration. Så hetta och kyla är helt enkelt två poler av vad  vi kallar hetta – och fenomenet som kommer där emellan är  manifestationer av Polaritets principen.  
Samma  princip manifesteras gällande Ljus och Mörker, vilket är samma sak,  skillnaden består av varierande grader mellan de två polernas fenomen.  Var slutar mörkret och var börjar ljuset? Vad är skillnaden mellan liten  och stor? Mellan hård och mjuk? Mellan svart och vit? Mellan vass och  slö? Mellan oljud och tystnad? Mellan högt och lågt? Mellan positivt och  negativt?Polaritets  principen förklarar dessa paradoxer och ingen annan princip kan ersätta  det. Samma princip arbetar på det Mentala planet. Låt oss ta ett  radikalt och extremt exempel, det av kärlek och hat. Två mentala  tillstånd till synes helt olika. Och fortfarande är det grader av hat  och grader av kärlek och i mittpunkten finns det som vi uttrycker som  gilla eller ogilla, vilket glider in i varandra stegvis att ibland vet  vi inte om vi ogillar eller gillar eller inget av dem. De är båda grader  av samma sak som du kanske inser om du tänker på det en stund. Det är  viktigt enligt Hermetisterna att veta att du kan förändra vibrationen av  hat in till vibrationen av kärlek i ditt egna sinne men också i sinnet  hos andra. Många av er som läser dessa rader, har haft personliga  erfarenheter av den oavsiktliga snabba övergången från kärlek till hat  och det omvända med personlig lätthet och lättheten i andra. 
Du  kommer därför inse möjligheten av att detta kan åstadkommas med  användandet av din Vilja, enligt den Hermetiska formulan. Gott och ont  är bara poler av samma sak och Hermetisten förstår konsten att omvandla  ont in till gott genom att applicera principen av polaritet. Kort sagt,  konsten av polarisation blir en fas i Mental Alkemi, känt av och  praktiserat av de forntida och de moderna Hermetistiska Mästarna. En  förståelse av principen möjliggör individens förmåga att förändra sin  egna polaritet och även andras polaritet om individen dedikerar sin tid  och studerar principen för att behärska konsten.

5: Principen om rytm

Allting  flödar; ut och in: allting har sitt tidvatten; allting stiger och  faller; pendelns svängningar manifesteras i allt; mätandet av  svängningen till höger är mätningen av svängningen till vänster. Rytm  kompenserar. 
Denna  principen förkroppsligar sanningen om att i allting som existerar finns  det en manifesterad mätbar rörelse som går fram och tillbaka; flöde och  inflöde; en svängning bakåt och framåt; som en pendels rörelse, som  tidvatten; ebb och flod; mellan dessa två poler som existerar i enlighet  med principen av polaritet som just förklarats. Det finns alltid en  handling och reaktion; en avancering och ett tillbakadragande; ett  stigande och sjunkande. 
Detta  är universums angelägenhet samt även solarnas, världarnas, människors,  djurens, sinnets, energins, och materians angelägenhet. Denna lagen  manifesteras i kreationen och förstörelsen av världar, uppgång och fall  av nationer; i livet av alla ting och slutligen i det mentala  tillståndet hos människan. ( Det är i det sistnämnda som Hermetisterna  finner förståelsen av principen som mest viktigt ) 
Hermetisterna  har förstått denna princip där de hittat en universell tillämpning och  de har också upptäckt vissa medel för att övervinna effekterna på dem  själva genom att använda lämpliga formler och metoder. De applicerar den  MENTALA LAGEN OM NEUTRALISATION. De kan inte upphäva  principen eller orsaka den att avbryta sin verkan men de har lärt sig  att undkomma dess effekt på sig själva till en viss grad, beroende på  Mästerskapet hos lärlingen. De har lärt sig att använda den istället för  att bli använd av den. Denna och liknande metoder består i Konsten av  Hermetisterna. Mästaren av Hermetismen polariserar sig själv till den  grad att han vill vila och då neutraliseras den Rytmiska Svingen av  pendeln som annars skulle ha tagit honom till den andra sidan av polen. 
De  neutraliserar lagen om rytm som annars hade tagit dem till andra sidan  av pendeln. Alla individer som har uppnått någon form av  självbehärskning gör detta upp till en viss punkt, mer eller mindre  undermedvetet men Mästaren gör detta medvetet och med användandet av sin  Vilja och uppnår en grad av balans och mental fasthet, medans massorna  svänger fram och tillbaka som en pendel. Denna principen tillsammans med  principen av polaritet har blivit noggrant studerad av Hermetisterna  samt metoderna av att motverka, neutralisera och att använda dem bildar  en viktig del av den Hermetiska mentala alkemin.

6: Principen av Orsak och Verkan:

Varje  orsak har en verkan; varje verkan har en orsak, allting händer enligt  lagen. Slump är bara ett namn för att man inte vet att denna lag  existerar. Det finns många plan av orsak men inget undkommer denna lag. 
Denna  princip förkroppsligar det faktum att det finns en orsak för varje  verkan/effekt. En verkan för varje orsak/effekt. Det finns ingen slump.  Det finns många plan för orsak och verkan, de högre planen dominerar de  lägre planen. Att mentalt gå in i de högre planen för att kunna påverka  de lägre planen, då blir de orsaken istället för verkan. Alltså de  orsakar verkan. Massorna av människor är lydiga under andra människors  vilja som är starkare än dem själva, lydiga under miljön de existerar i,  arv, påverkan och andra yttre faktorer som gör att de blir som bönder  på ett chess bräde medans Mästaren som höjer sig till de Högre Planen  dominerar sitt mående, sin karaktär, kvalitéer, sin kraft likväl som sin  miljö omkring dem och således blir de schackförflyttare. De hjälper  till att SPELA LIVETS SPEL istället för  att bli spelad med och bli förflyttad av andras vilja och miljön omkring  dem. De använder principen istället för att bli principens verktyg.  Mästaren lyder orsakssambandet av de Högre Planen men de hjälper till  att STYRA på deras egna plan.

7: Principen av Genus/Kön

Genus finns i allt, allting har en maskulin och en feminin princip; Genus manifesteras på alla plan. 
Denna  principen förkroppsligar sanningen om att genus finns i allt. Det  maskulina och det feminina. Detta är inte bara sant för det fysiska  planet utan även det mentala och spirituella planet. På det fysiska  planet manifesteras genus som kön. På de högre planen tar de en högre  form men principen är densamma. Ingen kreation, fysisk, mental eller  spirituell, är möjlig utan denna princip. 
En  förståelse för denna lag kastar ljus på många olika ämnen som har  förvirrat människors sinnen. Genus principen fungerar i riktningen av  generation (födande) , re-generation och kreation/skapande. Allting och  varje person har dessa två element eller principer eller denna stora  princip på insidan av henne eller honom. 
Varje  maskulin sak har det feminina elementet och varje feminin sak har den  maskulina principen. Om du förstår filosofin om mental och spirituell  kreation, generation (födande) och re-generation, behöver du studera  denna Hermetiska princip. Den innehåller lösningen på många mysterier i  livet. 
Vi  vill också varna dig att denna princip har inga referenser till de  många destruktiva, förnedrande och lustfyllda (ego) teorier och läror  som undervisas under många fina namn som vilka är en prostitution av den  Stora Naturliga principen av genus. Dyrkan av sådana teorier förstör  sinne, kropp och själ. Den Hermeiska filosofin varnar för dessa  förnedrande läror som lutar sig mot en lustfylld, självsvåldig och  förvrängd bild av naturens principer. Om du söker dessa läror behöver du  söka efter dem någon annanstans. Hermetism innehåller inget av dessa  nämnda.